Ocenjevanje vonjav

img

Neprijetne vonjave, ki jih povzročajo predvsem razni aromatski ogljikovodiki, so za okolje in družbo moteče, v določenih primerih pa tudi zdravju škodljive.

Kemične spojine, ki povzročajo neprijetne vonjave oziroma smrad, se ponavadi pojavljajo v zelo majhnih količinah in v številnih različnih kombinacijah.

Metode za ocenjevanje neprijetnih vonjav se delijo glede na to, ali se ocenjevanje izvaja na terenu ali v laboratoriju. Poleg omenjenih možnosti v Studiu okolje za ocenjevanje neprijetnih vonjav uporabljamo tudi različne disperzijske modele, s katerimi simuliramo širjenje neprijetnih vonjav na vplivnem območju.

Metode za ocenjevanje vonjav:

  1. Direktno ocenjevanje neprijetnih vonjav na terenu z ročnim terenskim olfaktometrom
  2. Analiza vzorca, odvzetega na terenu, z laboratorijskim olfaktometrom, skladnim s standardom dinamične olfaktometrije EN17325
  3. Uporaba disperzijskega modela

V namenskem laboratoriju uporabljamo za ocenjevanje oziroma meritve neprijetnih vonjav laboratorijski olfaktometer, ki ga je podjetje Studio okolje razvilo v sodelovanju s podjetjem Scentroid. V nasprotju z laboratorijsko metodo določanja neprijetnih vonjav, kjer vzorce zraka, odvzete na terenu, kasneje analiziramo v laboratoriju, ocenjujemo neprijetne vonjave s terenskim olfaktometrom direktno na terenu. Tudi slednjega je Studio okolje razvilo v sodelovanju z že omenjenim podjetjem.

Skladno z zgoraj napisanim zagotavljamo celoten nabor storitev s področja neprijetnih vonjav:

  • Posvetovanje o oceni vonjav
  • Odvzem vzorcev vonja oziroma onesnaženega zraka
  • Laboratorijska analiza vonja
  • Terenska analiza vonja
  • Analiza širjenja vonja z uporabo disperzijskega modela CALPUFF in ostalih
  • Priprava analiz in poročil v poljubni obliki
  • Analiza učinkovitosti izvajanih ukrepov za zmanjšanje vplivov neprijetnih vonjav na okolje