Meritve kakovosti zraka

img

V podjetju zagotavljamo našim strankam skladnost z zahtevami po popolnosti, natančnosti in reprezentativnosti izmerjenih podatkovnih nizov.

Da zadostimo tem zahtevam naše rešitve vključujejo izkušnje s področja meritev kakovosti zraka, inštrumente visoke kakovosti in programsko opremo prilagojeno našim zahtevam.

Merimo številne parametre kakovosti zraka:

 • Delce (PM1, PM2.5, PM4, PM10)
 • Organske spojine:
  • Metan CH4
  •  Aromatske ogljikovodike (benzen C6H6, toluen C6H5-CH3, ostale)
  • Tioli – Merkaptan (metil merkaptan, ostale)
 • Anorganske spojine:
  • Ogljikov monoksid CO
  • Ogljikov dioksid CO2
  • Žveplove spojine (žveplov dioksid SO2, vodikov sulfid H2S, ostale)
  • Dušikove okside NOx,
  • Amonijak NH3

Uporabnikom nudimo celovito storitev na področju kakovosti zraka:

 • Posvetovanje o izboru meteoroloških spremenljivk
 • Načrt izvedbe meritev
 • Namestitev in kalibracija merilne opreme
 • Prenos podatkov po mobilnem in lokalnem omrežju
 • Avtomatski prenos podatkov na strežnik z uporabo namenske programske opreme
 • Sprotno preverjanje podatkov
 • Pregled podatkov v realnem času
 • Uporabo namenske programske opreme za pregled izmerjenih podatkov in pripravo analiz
 • Pripravo analiz in poročil v poljubni obliki
 • Analiza učinkovitosti izvajanih ukrepov za zmanjšanje vplivov na okolje