Kmetijstvo

img

S povezovanjem meteoroloških oziroma natančneje agrometeoroloških meritev in numeričnih napovedi vremena lahko na področju kmetijstva zagotovimo učinkovitejšo rabo naravnih dobrin, optimiziramo delo na terenu in bolje izkoristimo delovni čas.

V Studiu okolje nudimo celovite rešitve, ki omogočajo:

  • Upravljanje s sistemom CLIMAGRO, ki skrbi za nabor agrometeoroloških podatkov
  • Upravljanje namakalnega sistema glede na vremenske razmere in vlago v zemlji
  • Optimiziranje voženj po obdelovalnih površinah glede na agrometeorološke podatke in vremensko napoved
  • Opozarjanje pred izrednimi vremenskimi dogodki