Disperzijsko modeliranje

img

Disperziji ali širjenju delcev v zraku skušamo slediti poleg dejanskih meritev na terenu tudi z računalniškimi modeli, ki opisujejo fizikalna dogajanja ob procesu disperzije in simulirajo širjenje delcev na vplivnem območju.

Z uporabo disperzijskih modelov ugotavljamo ali obstoječ ali pa načrtovan objekt ustreza vsem predpisom in standardom. V primeru obstoječih objektov disperzijske modele uporabljamo tudi kot orodje za izboljšanje učinkovitosti delovanja industrijskega obrata ali posamezne enote le tega.

V Studiu okolje zagotavljamo rešitve, ki vključujejo uporabo modernih disperzijskih modelov (CALPUFF ali ostalih v kombinaciji z meteorološkimi mezoskalnimi modeli) številne izkušnje s tega področja ter druge tehnične rešitve, ki nam omogočajo:

  • Oceniti celotno obremenitev enega ali večih industrijskih obratov oziroma emisijskih virov
  • Obravnavati kakovost zraka na nivoju občin, mestnih občin in ostalih lokalnih skupnosti
  • Ugotoviti ali obstoječi objekti zadostujejo vsem predpisom in standardom
  • Oceniti ali lahko z optimizacijo procesov v industrijskih obratih izboljšamo učinkovitost delovanja le teh
  • Oceniti posledice različnih izrednih dogodkov naravnega ali antropogenega izvora
  • Oceniti vpliv emisij iz prometa na okolje
  • Obravnavati vpliv emisij vonja na okolje
  • Izračunati višino načrtovanega odvodnika