Terenski olfaktometer SM100i

Terenski olfaktometer SM100i

Terenski olfaktometer SM100i predstavlja naslednji korak v razvoju ocenjevanja vonjav direktno v okolju.

V nasprotju z laboratorijskim olfaktometrom, s katerim ocenjujemo vonjave v namenskem laboratoriju na predhodno odvzetemu vzorcu zraka, s terenskim olfaktometrom to storimo neposredno na mestu, kjer se pojavljajo težave z neprijetnim vonjem.

Popolnoma avtomatiziran olfaktometer SM100i je bil razvit v sodelovanju med podjetjema Studio okolje in Scentroid. Olfaktometer, ki omogoča uporabniku izvajanje analize neprijetnih vonjav po metodah Yes/No in Hedonic tone, je skladen z zahtevami navedenimi v evropskemu standardu EN13725, ki velja na področju neprijetnih vonjav.

Uporabnik upravlja z inštrumentom preko tabličnega računalnika ali mobilnega telefona. Na napravi teče namenska aplikacija SM100i, s katero uporabnik izvaja ocenjevanje vonja. Aplikacija SM100i omogoča uporabniku pregled izvedenih meritev v okolju Google Earth in pošiljanje arhiva meritev prek e-pošte na službeni računalnik za potrebe kasnejše analize in priprave poročil.