Statični zajemni pokrov

Statični zajemni pokrov

Statični pokrov omogoča odvzem vzorca onesnaženega zraka iz površinskih virov z majhnim vertikalnim pretokom emisij.

Primeri takšnih površinskih virov so raznovrstni biofiltri, kompostarne in odlagališča odpadkov.

Pokrov je narejen iz nerjavečega jekla in je skladen z vsemi zahtevami navedenimi v standardu EN 13725. Sestavljen je iz dveh delov, iz spodnjega pokrova, ki pokriva površino 1 m2 in cevi s priključkom za odvzem vzorca zraka. Po uporabi ga očistimo, razstavimo in pripravimo na transport.