Prenosni laboratorijski olfaktometer SS400

Prenosni laboratorijski olfaktometer SS400

Dinamični olfaktometer SS400, razvit v sodelovanju podjetij Studia okolje in Scentroid, je prenosni inštrument s šestimi merilnimi mesti, ki izpolnjuje vse zahteve standarda EN 17325 in VDI 3881.

Prirejen zahtevam po prenosljivosti, omogoča uporabniku hiter transport olfaktometra na oddaljeno lokacijo in tako skrajša čas med odvzemom in analizo vzorca.

Uporabnik, ki upravlja z inštrumentom prek tabličnega računalnika, ima na voljo za ocenjevanje vonjav tri metode, in sicer:

  • Yes/No metodo
  • Binary metodo
  • Hedonic Tone metodo

Vsak izmed šestih vohljačev oziroma panelistov odgovarja na vprašanja, ki mu jih posreduje administratorska tablica, na kateri teče v aplikaciji SS400 ena izmed navedenih metod. Posamezni odgovori panelistov, podatki o celotni meritvi in na koncu tudi rezultati meritev, so administratorju (vodji laboratorija) na voljo v aplikaciji SS400. Komunikacija med administratorsko tablico in inštrumentom poteka prek Bluetootha, komunikacija med administratorsko tablico in tablicami panelistov pa prek wireless povezave.

Podobno, kot pri terenskem olfaktometru aplikacija SM100i, tudi administratorska aplikacija SS400 uporabniku omogoča pošiljanje arhiva rezultatov na službeni e-naslov za kasnejše analize in pripravo poročil.