Modeliranje in virtualna resničnost vrAM

Modeliranje in virtualna resničnost vrAM

Moderne tehnologije omogočajo inovativne rešitve tudi na področju spremljanja vplivov različnih emisijskih virov na okolje.

V Studiu okolje smo tako združili disperzijsko modeliranje in tehnologijo virtualne resničnosti VR. Razvili smo namreč sistem za prikaz rezultatov modelskih izračunov v virtualnem prostoru.

Naša rešitev vključuje modelske izračune z naprednimi disperzijskimi modeli (CALPUFF, AERMOD, ostali) in najmodernejšo tehnologijo s področja virtualne resničnosti.

Sistem VIRMOD uporabniku omogoča:

  • Preveriti skladnosti obstoječega objekta z zahtevami v predpisih
  • Obravnavati vpliv obstoječega ali načrtovanega objekta na okolje
  • Analizirati učinkovitost izvajanih ukrepov za zmanjšanje vplivov na okolje
  • Zgodovinski pregled kakovosti zraka v lokalnem okolju