CLIMAGRO

CLIMAGRO

Učinkovito upravljanje s kmetijskimi površinami in preudarno razpolaganje z naravnimi viri je v interesu pridelovalcev in družbe.

Več o produktih Climagro si lahko ogledate na namenski spletni strani Climagro systems. Za konfiguracijo produkta po lastnih potrebah uporabite Climagro konfigurator.

S sistemom CLIMAGRO zagotavljamo uporabnikom optimizacijo kmetijske dejavnosti s stališča obravnavanja agrometeoroloških spremenljivk ter prilagajanje kmetijstva in z njim povezanih panog podnebnim spremembam.

Sistem CLIMAGRO, katerega glavni gradnik so kakovostni merilni inštrumenti, uporabniku v realnem času zagotavlja pregled agrometeoroloških spremenljivk z izbranih merilnih mest. Podatki o:

  • Vlažnosti zemlje
  • Temperaturi zraka
  • Relativni vlagi in
  • Zračnem pritisku

so uporabniku na voljo v namenski programski opremi, ki zagotavljala grafični prikaz izmerjenih vrednosti. Sistem omogoča tudi pregled meteoroloških podatkov z bližnjih meteoroloških postaj, radarsko sliko padavin in uradno napoved vremena s strani nacionalne okoljske agencije.

Namenska programska oprema omogoča tudi izvedbo analiz agrometeoroloških podatkov in pregled ostalih zbranih podatkov na enem mestu. Sistem omogoča samodejno opozarjanje o ekstremnih vremenskih pojavih (toča, pozeba, suša in ostali) in o najprimernejšem času za setev in škropljenju rastlin proti škodljivcem ter pozebi.