Živinoreja

img

Obrati namenjeni živinoreji so pogosto vir neprijetnih vonjav in ostalih plinov, ki v okolju povzročajo težave. Emisijski viri, kot so biofilter in ostali razpršeni viri povzročajo emisije:

 • Amonijaka - NH3
 • Metana - CH4
 • Ogljikovega dioksida - CO2

Studio okolje zagotavlja naslednje storitve:

 • Preverjanje skladnosti obstoječega ali načrtovanega objekta z veljavnimi predpisi
 • Načrtovanje in izvedbo stacionarnega ali mobilnega okoljskega merilnega sistema
 • Upravljanje z obstoječimi okoljskimi merilnimi postajami
 • Namensko programsko opremo za pregled in validacijo izmerjenih podatkov
 • Namensko programsko opremo za opozarjanje uporabnika v primeru visokih izmerjenih vrednosti
 • Programsko opremo za opozarjanje uporabnika v primeru izpada meritev
 • Ocena emisij neprijetnih vonjav iz emisijskih virov, kot so biofilter, odlagališča odpadkov in ostalih naprav
 • Analiza vpliva emisij neprijetnih vonjav na okolje
 • Odvzem vzorcev onesnaženega zraka na emisijskem viru ali v okolju
 • Modeliranje širjenja polutantov v okolje z disperzijskim modelom
 • Priprava strokovnih poročil in študij na okoljevarstvenem področju