Odlagališča odpadkov in kompostarne

img

Odlagališča odpadkov in kompostarne so vir neprijetnih vonjav in ostalih plinov, ki v okolju povzročajo težave. Med razgradnjo odpadkov pride do sproščanja številnih aromatskih ogljikovodikov in ostalih plinov, kot so:

 • Metana - CH4
 • Vodikovega sulfida - H2S
 • Ogljikovega dioksida - CO2
 • Nemetanskih organskih spojin
 • Prašnih delcev

Studio okolje zagotavlja naslednje storitve:

 • Preverjanje skladnosti obstoječega ali načrtovanega objekta z veljavnimi predpisi
 • Načrtovanje in izvedbo stacionarnega ali mobilnega okoljskega merilnega sistema
 • Upravljanje z obstoječimi okoljskimi merilnimi postajami
 • Namensko programsko opremo za pregled in validacijo izmerjenih podatkov
 • Namensko programsko opremo za opozarjanje uporabnika v primeru visokih izmerjenih vrednosti
 • Programsko opremo za opozarjanje uporabnika v primeru izpada meritev
 • Ocena emisij neprijetnih vonjav iz emisijskih virov, kot so biofilter, odlagališča odpadkov in ostalih naprav, ki so vir neprijetnih vonjav
 • Analiza vpliva emisij neprijetnih vonjav na okolje
 • Odvzem vzorcev onesnaženega zraka na emisijskem viru ali v okolju
 • Meteorološke meritve za analize gibanja zraka in pripravo vhodnih podatkov za disperzijski model
 • Modeliranje širjenja polutantov v okolje z disperzijskim modelom
 • Priprava strokovnih poročil in študij na okoljevarstvenem področju