Kemična in farmacevtska industrija

img

Stranski produkt kemičnih in farmacevtskih procesov so emisije, ki na delovnem mestu ali pa v okolju povzročajo neprijetne vonjave in ostale nevšečnosti. Neprijetne vonjave velikokrat povzročajo številni aromatski ogljikovodiki, ki nastopajo v zelo majhnih količinah in jih je težko meriti.

Studio okolje nudi naslednje storitve:

 • Preverjanje skladnosti obstoječega ali načrtovanega objekta z veljavnimi predpisi
 • Načrtovanje in izvedbo stacionarnega ali mobilnega okoljskega merilnega sistema
 • Načrtovanje višine odvodnika
 • Odvzem vzorcev onesnaženega zraka na emisijskem viru ali v okolju
 • Upravljanje z obstoječimi okoljskimi merilnimi postajami
 • Namensko programsko opremo za pregled in validacijo izmerjenih podatkov
 • Namensko programsko opremo za opozarjanje uporabnika v primeru visokih izmerjenih vrednosti
 • Programsko opremo za opozarjanje uporabnika v primeru izpada meritev
 • Meteorološke meritve za analize gibanja zraka in pripravo vhodnih podatkov za disperzijski model
 • Modeliranje širjenja polutantov v okolje z disperzijskim modelom
 • Priprava strokovnih poročil in študij na okoljevarstvenem področju