Elektrarne

img

Elektrarne, ki proizvajajo električno energijo z uporabo trdih goriv (premog), plina (zemeljski plin) ali pa z izrabo jedrske energije, vplivajo na okolje z izpusti raznih plinov.

Podjetje Studio okolje omogoča meritve plinov:

 • Žveplovega dioksida - SO2
 • Dušikovih oksidov - NOx
 • Delcev PM1, PM2.5, PM4, PM10
 • Ozona - O3
 • Ostalo

Naše rešitve vključujejo visoko kakovostne merilnike, ki zagotavljajo zanesljivost, primerljivost in sledljivost meritev.

Studio okolje nudi naslednje storitve:

 • Preverjanje skladnosti obstoječega ali načrtovanega objekta z veljavnimi predpisi
 • Načrtovanje in izvedbo stacionarnega ali mobilnega okoljskega merilnega sistema
 • Načrtovanje višine odvodnika
 • Odvzem vzorcev onesnaženega zraka na emisijskem viru ali v okolju
 • Upravljanje z obstoječimi okoljskimi merilnimi postajami
 • Namensko programsko opremo za pregled in validacijo izmerjenih podatkov
 • Namensko programsko opremo za opozarjanje uporabnika v primeru visokih izmerjenih vrednosti
 • Programsko opremo za opozarjanje uporabnika v primeru izpada meritev
 • Meteorološke meritve za analize gibanja zraka in pripravo vhodnih podatkov za disperzijski model
 • Priprava strokovnih poročil in študij na okoljevarstvenem področju