Čistilne naprave

img

Stranski produkt obdelave odpadnih vod so emisije, ki v okolju povzročajo neprijetne vonjave in ostale nevšečnosti. Emisijski viri, kot so biofilter in razne lagune so pogosto vir:

 • Neprijetnih vonjav
 • Vodikovega sulfida - H2S
 • Hlapnih organskih spojin - VOC
 • Amonijaka - NH3
 • Dimetil sulfida - C2H6S
 • Ostalo

V Studiu okolje nudimo rešitve, s katerimi izmerimo ali ocenimo omenjene emisije. Rešitve vključujejo:

 • Odvzem vzorcev onesnaženega zraka na emisijskem viru ali v okolju
 • Izračun emisij in emisijskega pretoka
 • Obravnavanje neprijetnih vonjav in ostalih plinov na emisijskem viru
 • Ocenjevanje neprijetnih vonjav in ostalih plinov v okolju
 • Modeliranje širjenja polutantov v okolje z disperzijskim modelom
 • Meritve gibanja zraka