CO-FINANCED projects

Climagro – website including a configurator

                        

Operation Name: “Climagro – spletna stran s konfiguratorjem” (Climagro – website including a configurator)

Studio okolje wanted to upgrade its operations using the latest information and communication technologies with the help of the “Climagro – website including a configurator” operation (hereafter: Climagro - configurator), which is co-financed through the public tender “Digitalization of sale channels, presentations and marketing materials for promotion in foreign markets”. The objective of the invitation to tender from the perspective of the Operational Program for the Implementation of the European Cohesion Policy is to improve the outlook of SMEs to enter or expand their business in foreign markets.

The purpose of the operation “Climagro - configurator” is to improve our footing in foreign markets and achieve direct contact with our clients. To accomplish the latter, a configurator was established. This allows clients to configure products according to their needs, while Studio okolje can address clients directly.

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union under the European Regional Development Fund. You can read more about it on www.eu-skladi.si. The amount of co-financing is EUR 9.999,00.

 

_______

 

 

Izboljšanje gnojevke z uporabo biooglja za zmanjšanje njenega okoljskega vpliva

 

 

gnojevka logo

Projekt: Izboljšanje gnojevke z uporabo biooglja za zmanjšanje njenega okoljskega vpliva

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«.

Vodilni partner: ZRS Bistra Ptuj
Partnerji: KGZS Kmetijski gozdarski zavod Ptuj, Šolski center Ptuj, Poslovna enota biotehniška šola, Studio okolje d.o.o., KMG Vogrinec Ivan, KMG Roblek Slavko, KMG Zelenik Tone, KMG Markun Marjan

Trajanje operacije: 18. 10. 2019 do 18. 10. 2020

Pilotni projekt Izboljšanje gnojevke z uporabo biooglja za zmanjšanje njenega okoljskega vpliva, se izvaja v okviru ukrepa M16 : Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

Cilj projekta:

  • združiti pozitivne lastnosti biooglja in lastnosti gnojevke in jih uporabiti za pripravo izboljšane gnojevke z bistveno zmanjšanim okoljskim odtisom oz. vplivom,
  • na 4 kmetijskih gospodarstvih predstaviti pripravo izboljšane gnojevke z uporabo biooglja in gnojevke iz posameznega kmetijskega gospodarstva
  • predstaviti razmerja biooglja in gnojevke, ki bodo omogočale znižanje smradu in vezavo hranil iz gnojevke
  • razširjanje rezultatov na druga kmetijska gospodarstva, kmetijske svetovalce in dijake, ki se izobražujejo na področju kmetijstva

 

Pričakovana sprememba:

S projektom želimo v sodelovanju s kmetijami vključenimi v projekt posredovati znanja in novo pridobljene izkušnje glede priprave in uporabe izboljšane gnojevke z bioogljem. Projekt bo prispeval k razširjanju znanja o trajnem skladiščenju ogljika, ter možnem zvišanju humusa v tleh s pravilno uporabo in dodajanjem biooglja tlom.

 

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm.  

Povezava na spletno stran PRP: http://www.program-podezelja.si