Storitve

Meteorološke meritve

Naše storitve vključujejo meteorološko znanje, visoko kakovostne merilne inštrumente in namensko programsko opremo.

Meritve kakovosti zraka

V podjetju zagotavljamo našim strankam skladnost z zahtevami po popolnosti, natančnosti in reprezentativnosti izmerjenih podatkovnih nizov.

Ocenjevanje vonjav

Neprijetne vonjave, ki jih povzročajo predvsem razni aromatski ogljikovodiki, so za okolje in družbo moteče, v določenih primerih pa tudi zdravju škodljive.

Disperzijsko modeliranje

Disperziji ali širjenju delcev v zraku skušamo slediti poleg dejanskih meritev na terenu tudi z računalniškimi modeli, ki opisujejo fizikalna dogajanja ob procesu disperzije in simulirajo širjenje delcev na vplivnem območju.

Vremenske napovedi

Z numerični izračuni vremenskih napovedi se srečujemo v vsakodnevnem življenju.

Kmetijstvo

S povezovanjem meteoroloških oziroma natančneje agrometeoroloških meritev in numeričnih napovedi vremena lahko na področju kmetijstva zagotovimo učinkovitejšo rabo naravnih dobrin, optimiziramo delo na terenu in bolje izkoristimo delovni čas.

Produkti

Meteorološke postaje

Studio okolje ima na področju meteoroloških meritev in merilne opreme dolgoletne izkušnje, ki jih nadgrajujemo z uporabo naprednih programskih rešitev.

Preberi več

Okoljski merilni sistemi

Studio okolje upravlja z okoljskimi postajami namenjenimi preverjanju kakovosti zraka že več kot 20 let.

Preberi več

Modeliranje in virtualna resničnost vrAM

Moderne tehnologije omogočajo inovativne rešitve tudi na področju spremljanja vplivov različnih emisijskih virov na okolje.

Preberi več

Terenski olfaktometer SM100i

Terenski olfaktometer SM100i predstavlja naslednji korak v razvoju ocenjevanja vonjav direktno v okolju.

Preberi več

Statični zajemni pokrov

Statični pokrov omogoča odvzem vzorca onesnaženega zraka iz površinskih virov z majhnim vertikalnim pretokom emisij.

Preberi več

CLIMAGRO

Učinkovito upravljanje s kmetijskimi površinami in preudarno razpolaganje z naravnimi viri je v interesu pridelovalcev in družbe.

Preberi več

Prenosni laboratorijski olfaktometer SS400

Dinamični olfaktometer SS400, razvit v sodelovanju podjetij Studia okolje in Scentroid, je prenosni inštrument s šestimi merilnimi mesti, ki izpolnjuje vse zahteve standarda EN 17325 in VDI 3881.

Preberi več

Industrije

Zaupajo nam

  • Scentroid
  • ARSO
  • MOL
  • Sij Acroni
  • UL Veterinarska fakuleta
  • Občina Medvode
  • Snaga
  • VIK Nova Gorica